Lisää puita suomalaisiin kaupunkeihin kasettiratkaisun avulla.

3
min read time
2023-06-27 17:20:41


Puiden rönsyilevät juuret haittaavat merkittävästi puiden käyttöä suomalaisessa katukuvassa. Ongelmaan on kuitenkin olemassa ratkaisuja. Esimerkiksi tanskalaisessa pilottiprojektissa juuristot on saatu kuriin kaseteilla, jotka luovat puille hyvät kasvuolosuhteet.

Monet tietävät, kuinka tukalaa on kävellä kuumuudessa kesäisellä kadulla ja etsiä turhaan viilentävää puun varjoa. Puiden muodostamia varjoisia keitaita ei kaupunkiympäristössä usein ole tarpeeksi muun muassa sen vuoksi, että puiden juuria on ollut hankala pitää hallinnassa niiden kasvaessa.

Kaupungeissa puiden juuristot aiheuttavat monesti asfaltti- ja kiveysvaurioita, joten ne päätetään monin paikoin jättää pois suunnitelmista.

– On harmillista, ettei suomalaisessa katukuvassa näy enempää puita, sillä puista olisi monenlaista hyötyä. Onneksi puiden suotuisiin vaikutuksiin aletaan kiinnittää yhä enemmän huomiota. Esimerkiksi YK:lla on Trees in Cities -aloite, jolla pyritään edistämään puiden istuttamista kaupunkeihin, Wavinin hulevesiratkaisujen tuotepäällikkö Vidar Handal kertoo.

Infrastruktuuritoimittaja Wavin on tuonut äskettäin markkinoille uuden ratkaisun, jolla halutaan helpottaa puiden sovittamista kaupunkeihin. TreeTank-niminen tuote on kasettiratkaisu, jonka ansiosta puu voi kasvaa rajatussa mutta riittävän suuressa tilassa tuhoamatta muuta infrastruktuuria.fi blog TreeTank project in Hasselt 1

"Puut viilentävät ilmaa suurkaupungeissa, joissa luonnollinen jäähdytys on yleisesti vähäisempää kuin maaseudulla. Samalla puut sitovat hiilidioksidia ja haitallisia hiukkasia ja tuottavat happea. Yksi puu voi sitoa vuodessa jopa 150 kiloa hiilidioksidia."

Puiden merkitys on suuri

Vidar Handalin mukaan puiden suosion kasvulle kaupunkirakentamisessa on hyvät perusteet. Vihreisiin keitaisiin nimittäin liittyy monenlaisia ympäristö- ja kestävyysetuja.

– Puut viilentävät ilmaa suurkaupungeissa, joissa luonnollinen jäähdytys on yleisesti vähäisempää kuin maaseudulla. Samalla puut sitovat hiilidioksidia ja haitallisia hiukkasia ja tuottavat happea. Yksi puu voi sitoa vuodessa jopa 150 kiloa hiilidioksidia.

– Puut edistävät myös veden imeytymistä silloin, kun pintavettä on ylen määrin. Suomalaisissa kaupungeissa vettä on yleisesti ottaen liikaa, ja TreeTank-kasetit voivat toimia veden keräyssäiliöinä sadejaksojen aikana. Lisäksi yksi puu voi haihduttaa jopa 500 litraa vettä vuorokaudessa. Onkin ilmiselvää, että vihreiden keitaiden lisääminen voi vähentää kaupunkien hulevesiongelmia. Puut edistävät myös kaupunkilaisten henkistä hyvinvointia ja toimivat arkkitehtonisena välineenä uudistushankkeissa, Vidar Handal kuvailee.TreeTank project in Hasselt 2-1

Nopea asennus ja helpot putkitukset

Wavinilla on suuria odotuksia TreeTank-kasettien suhteen Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa. Tuotepäällikkö Handalin mukaan Wavin aikoo tuotteellaan käydä taistoon muita saatavilla olevia kasettiratkaisuja vastaan. Wavinin tuotteella on nimittäin kaksi ainutlaatuista ominaisuutta.

– Ensinnäkin TreeTankin asentaminen käy joutuisasti, sillä sekä kasettien kokoaminen että niiden täyttäminen maa-aineksella onnistuu nopeammin kuin muiden tuotteiden. Tämän ansiosta työmaavaihe lyhenee, ja se on juuri kaupunkiympäristössä merkityksellistä, sillä esimerkiksi kaupat ja muut liikkeet menettävät liikevaihtoa maanrakennustöiden vuoksi. TreeTank-kasettiin asennetaan myös tyhjennysputket, jotka toimivat kastelujärjestelmänä. Putket suodattavat ja viivästyttävät vettä ja tihkuttavat sitä puun juurakkoon vähitellen. Erittäin kuivina kausina kasetteihin on helppo täyttää vettä säiliöautoilla. Kun putkissa ei ole vettä, niissä kiertää happea, joka saavuttaa puun juuretkin.

– Putket voidaan kasettien mitoituksen ansiosta vetää maahan aivan samoin kuin tavallisella työmaalla. TreeTank-kasetin läpi voi vetää niin vanhoja kuin uusiakin putkia. Se tuo monenlaisia etuja ja joustavuutta sekä suunnittelu- että toteutusvaiheeseen, koska urakoitsijoiden ja rakennuttajien ei tarvitse varata resursseja putkilinjojen vetämiseen, Vidar Handal huomauttaa.

Kööpenhaminan puuprojekti

Kööpenhaminalaisessa Østerbron kaupunginosassa Svenborggadella toteutettiin äskettäin uudistusprojekti, jossa luotiin tilaa pysäköintipaikoille, pyörätelineille, jalkakäytäville ja pyöräteille. Vihreitä keitaitakaan ei unohdettu.

Urakoitsija Barslundin projektipäällikkö Henrik Sølbeck Schmidt halusi käyttää toteutuksessa TreeTank-ratkaisua, sillä se antoi tilaa puille ja muille tarpeellisille osatekijöille. Sitä vaaraa ei ole, että puut myöhemmin tuhoaisivat ajokaistoja, jalkakäytäviä tai muita pintoja.

– Usein kaapeleita joudutaan kaivamaan syvemmälle maahan tilan tekemiseksi puille. Käyttämällä erikokoisia TreeTank-kasetteja pystyimme kuitenkin istuttamaan puut kaapelien yläpuolelle siten, että puiden tarvitsema kasvutila on turvattu, Henrik Sølbeck Schmidt kertoo.

Treetank 3-1