Oulun yliopistolliseen sairaalaan Wavinin desibeliviemärit

3
min read time
2023-08-16 13:58:17


Oulun yliopistollisessa sairaalassa on meneillään kaikkien aikojen uudistumisprosessi, jossa vanhat sairaalarakennukset korvataan uusilla. Massiivinen urakka on jaettu eri vaiheisiin, jotka toteutetaan allianssimallilla. Wavin on mukana urakassa B- ja F-rakennuksissa, jonne se on toimittanut korkealaatuiset AS+ -desibeliviemärijärjestelmät.Oulun yliopistollisen sairaalan rakennuskantaa ollaan uudistamassa kokonaisvaltaisesti OYS 2030 -ohjelman puitteissa. Tarkoituksena on purkaa koko vanha rakennuskanta ja rakentaa uudisrakennukset tilalle.

Uudisrakennuksissa on tarkoitus toimia maailman älykkäin sairaala vuoteen 2030 mennessä. Uusien tilojen myötä myös sairaalan toiminta uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin.

Wavin on saanut olla mukana hankkeen ensimmäisessä vaiheessa B-talon AS+ -desibeliviemäriratkaisun toimittajana sekä toisessa vaiheessa F-talon rakentamisvaiheessa saman desibeliviemäriratkaisun toimittajana. F-rakennuksen pää- ja LVI-urakoitsijana toimii NCC Suomi Oy. Aiemmin aloitetun B-rakennuksen LVI-urakoitsijana toimi Caverion Suomi Oy.

Desibeliviemärit oli määritelty alkuperäisiin suunnitelmiin

Jo hankkeen alkuvaiheessa oli selvää, että kohteisiin halutaan desibeliviemärit. Wavin olikin jo varhaisessa vaiheessa urakoitsijan kanssa dialogissa siitä, mitä Wavin pystyisi tarjoamaan.

AS+:n ominaisuudet ovat markkinoiden parasta luokkaa. Äänieristysarvot on desibeliviemäreiden tärkein ominaisuus, ja nämä ovat tutkitusti AS+:ssa huippuluokkaa. Myös järjestelmän asentaminen on tehty helpoksi: putkien tiivistemateriaali on sellainen, joka ei vaadi liukastusaineita. Tämä helpottaa asennusta ja säästää kustannuksia. Patentoitu muoto putkiosien ja putkien pistopäässä helpottaa lisäksi putkien ja putkiosien asentamista, kertoo Wavin Finlandin aluemyyntipäällikkö Timo Marjamaa.

OYS2

Desibeliviemäreillä säästetään kustannuksia

Desibeliviemärit ovat nykyään suosittu vaihtoehto perinteisille HT-viemäreille, joissa äänieristystä ei ole otettu huomioon. HT-viemäreiden kohdalla äänieristys jouduttaisiin tekemään erikseen, jos sisätiloissa ei haluta kuuluvan viemärin ääniä.

Desibeliviemäreitä käytettäessä ei tarvitse esimerkiksi tuplalevyttää kattoja, jotta saataisiin tarvittava äänieristys. Toki joissain tiloissa voidaan edelleen tarvita desibelimattoja lisäeristeenä, jos esimerkiksi toimistotilojen katossa risteilee viemäreitä. Näin saadaan poistettua loputkin putkistosta johtuvat virtausäänet, kuvailee Caverion Suomi Oy:n projektipäällikkö Marko Leinonen.

Hän jatkaa:

Kokonaisuuden kannalta desibeliviemäreillä on kuitenkin melko suuri merkitys, sillä se pitkälti poistaa häiritsevät äänet huonetiloista. Desibeliviemärin ansiosta ei tarvita pääsääntöisesti enää lisäeristystä, mikä on myös kustannuskysymys. Myös AS+:n työstettävyys on helppoa ja nopeaa, mikä nopeuttaa asennusaikoja.

OYS3

Äänieristyksen lisäksi viemärijärjestelmän kaasutiiviys ratkaisi valinnan

F-rakennuksen LVI-urakoinnista vastanneen NCC Suomi Oy:n talotekniikka-asiantuntija Jarkko Uutela arvelee alkuperäisen vaatimuksen desibeliviemäreistä tulleen tilaajalta. Hankkeen alussa luotiin urakan ensimmäiseen vaiheeseen vaatimusmalli, jossa asetettiin lähtökohdat suunnittelulle ja hankinnoille.

Ensimmäisen vaiheen vaatimusmalliin sisältyivät desibeliviemärit, mistä ne ovat periytyneet myös kakkosvaiheen malliin.

Siinä vaiheessa, kun vaatimusmallia tehdään, mukana on niin tilaajan kuin palveluntuottajien edustajia, selostaa Uutela.

Lopulliset hankinnat taas tehdään allianssissa sovittujen käytänteiden mukaan, joihin sisältyy useampi vaihe. Mukana on myös useampi allianssin taho, jotka toimivat hankintavaiheessa yhteistyössä.

Uutela kuvaa monivaiheisen hankintaprosessin loppusuoraa, jossa desibeliviemäreiden toimittajaksi F-rakennukseen valikoitui Wavin:

Kun valinta tehtiin, Wavin AS+ täytti kaikki vaatimukset. Yksi ratkaiseva tekijä, oli että Wavin pystyi takaamaan, että järjestelmä oli kaasutiivis. Sairaalaympäristössä, jossa viemäreissä liikkuu mitä mitäkin, haluttiin varmistaa, ettei esim. mikrobeja pääsee ilmatilaan.

OYS4

Desibeliviemärit vastaavat haastavan sairaalaympäristön asettamiin vaatimuksiin

Wavinilla desibelijärjestelmään sisältyivät AS+ -putkikannakkeet. Näin saatiin minimoitua myös viemäreiden runkoäänet.

Sairaalarakennusurakoissa vaatimustaso rakennusmateriaaleille on kova, sillä tiloista johtuvia kompromisseja sairaalan toiminnassa ei voida tehdä.

Kun rakennetaan haastavaa sairaalarakennuskohdetta, jokainen päätös vaikuttaa lopputuotteeseen. Tällöin täytyy huomioida kaikki loppukäyttäjään vaikuttavat asiat. Tiiviillä yhteistyöllä, hyvällä suunnittelulla ja laadukkaalla toteutuksella pyritään varmistamaan, että kaikki rakennuksen osa-alueet täyttävät sairaalarakennuksen kriteerit. Loppupeleissä kaikki vaikuttaa kaikkeen, pohtii Uutela.

Uutela on samoilla linjoilla Leinosen kanssa desibeliviemäreiden tarpeellisuudesta:

Jos sairaalan viemärijärjestelmä tehtäisiin tavallisilla HT-viemäreillä, niille tehtäisiin äänieristys. Desibeliviemärit kuitenkin vähentävät tätä tarvetta merkittävästi. Vaatimustasot sairaalakohteissa ovat kovat.

OYS5