Turvallisen ja tehokkaan vesihuollon turvaaminen

4
min read time
2023-06-20 10:38:27


Vesi on ihmiselämälle välttämätöntä. Yhdistyneiden Kansakuntien mukaan turvallinen ja helposti saatavilla oleva juomavesi on kaikille ihmisille kuuluva perusihmisoikeus. Me Wavinilla tiedämme tämän omakohtaisesti. Olemme keskittyneet ehkäisemään vanhenevissa infrastruktuureissa olevien vuotojen aiheuttamaa saastumista ja vesihävikkiä sekä parantamaan vedenjakeluverkkojen laatua ja suorituskykyä. Pyrkimyksenämme on varmistaa turvallinen ja tehokas vesihuolto tarjoamalla erilaisia ratkaisuja, muodostamalla alliansseja ja vaihtamalla ideoita samanhenkisten sidosryhmien kanssa. Yksi tällaisista samanhenkisistä ihmisistä on Pablo Bereciartua, Argentiinan entinen infrastruktuurista ja vesipolitiikasta vastaava ministeri ja maan kansallisen vesisuunnitelman luoja. Hänen suunnitelmassaan on otettu huomioon vesihuoltoa ja viemäröintiä koskevat käytännöt, ilmastonmuutos, maatalousrajan laajentaminen ja merkittävät infrastruktuurit – kaikki neljä keskeistä näkökohtaa, jotka liittyvät veteen kestävän talouskehityksen keskeisenä kysymyksenä. Opimme esimerkin voimalla.Pablo_Bereciartua-v2 923 x 374

Argentiinan vesivaroista vastaavan ministeri Pablo Bereciartuan haastattelu

Pablo Bereciartua – Vesi on avain kestävään talouskehitykseen

Entinen infrastruktuurista ja vesipolitiikasta vastaava ministeri (joulukuu 2015 – joulukuu 2019) on jo yli vuosikymmenen ajan johtanut satoja vesi- ja infrastruktuurihankkeita eri puolilla Argentiinaa. Julkisella sektorilla insinööri Pablo Bereciartua on toiminut myös Buenos Airesin kaupungin infrastruktuurijohtajana. Siellä hänellä oli sekä valtavia haasteita että myös mahdollisuuksia kokeilla uusia tekniikoita kaupungin ja alueen infrastruktuurin parissa. Pablo on myös innovaatioihin, teknologiaan ja johtamiseen keskittyvän startup-yrityksen BerecoLabsin perustaja ja toimitusjohtaja. Bereco käyttää uusia teknologioita ja lähestymistapoja, kuten massadataa, esineiden internetiä (IoT) ja tekoälyä, saadakseen paremman käsityksen ympärillämme olevista maailmasta ja erityisesti kaupungeista ja niiden infrastruktuurijärjestelmistä.

Kestävä vesihuolto Argentiinaan

Argentiinassa asuu 44 miljoonaa ihmistä, joista 8,2 miljoonaa elää ilman puhdasta juomavettä ja 20 miljoonaa ilman minkäänlaisia viemärijärjestelmiä. Maan on investoitava yli 21 miljardia dollaria kuroakseen umpeen hyvä- ja huono-osaisten välistä kuilua. Maalla on muitakin haasteita: Viimeaikaiset äärimmäiset sääilmiöt, jotka ovat entisestään paljastaneet vesivarojen puutteelliseen hoitoon liittyvät ongelmat, ja vesilaitokset, jotka eivät selviydy toimintakustannuksistaan – ja jotka tästä syystä kamppailevat pystyäkseen tarjoamaan laadukasta palvelua. Näiden haasteiden lieventämiseksi Pablo Bereciartua ja hänen hallintonsa loivat maan ensimmäisen kansallisen vesisuunnitelman. Suunnitelma perustuu neljään kehittämisalueeseen: 1) vesi (sen käyttö) ja viemäröinti, 2) sopeutuminen ilmastonmuutokseen, 3) maatalouden rajojen laajentaminen (kehittäminen alueilla, joilla sadevesi ei riitä) ja 4) laajamittainen infrastruktuuri (padot ja vesijohdot). Suunnitelma vie myös eteenpäin uutta sääntelykehystä, joka auttaa vesilaitoksia parantamaan taloudellista tilannettaan sekä edistää innovointia ja yksityisen sektorin osallistumista, mikä auttaa ratkaisemaan nämä haasteet. Kiertotalouteen liittyvä malli voi omalta osaltaan edistää suunnitelman saavuttamista, sillä se luo kannustimia tehokkaampaan vedenkäyttöön.

"Edistyksestä huolimatta miljardeilla ihmisille ei vieläkään ole puhdasta vettä, viemäreitä eikä käsienpesutiloja... Veden käytön ja hallinnan tehostaminen ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa, jotta voimme vastata veden kasvavaan kysyntään, veden turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin sekä ilmastonmuutoksesta johtuvan kuivuuden ja tulvien lisääntymiseen ja vakavuuteen... Useimmat maat eivät todennäköisesti pysty ottamaan käyttöön täysimääräisesti integroitua vesivarojen hallintaa vuoteen 2030 mennessä."

Yhdistyneet Kansakunnat , erityispainos: edistyminen kestävän kehityksen tavoitteissa

sadie-teper-ZmvfAT6MKWg-unsplash

Buenos Aires innovaatioiden testauskenttänä: Kuva: Sadie Teper

Buenos Aires innovaatioiden testauskenttänä

Buenos Aires on Argentiinan pääkaupunki ja suurin kaupunki (pinta-ala 100 x 50 km). Siellä asuu noin 14 miljoonaa ihmistä, joista 4 miljoona elää ilman vesijohtovettä ja 6,5 miljoonaa ilman minkäänlaista viemärijärjestelmää. Luku on kymmenkertaistunut viimeisten 50 vuoden aikana. Tästä huolimatta viemäri-investointeja ei ole tehty ja kaupungissa on monin paikoin käytössä pohjaveden pilaavia septisiä ratkaisuja. Kaikki olemassa olevat infrastruktuurit kaipaavat kipeästi perusteellista peruskorjausta. Lisäksi viemäreille ei ole olemassa kaavoitusta suurimmalla (ja myös köyhimmällä) suurkaupunkialueella eli hökkelikaupungeissa.

Kansallinen vesi- ja viemäröintilaitos AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) on Buenos Airesin suurin energiankuluttaja. Sillä on käytössään 25 000 putkea, joista 50 prosentissa on ollut vuotoja. Pablon mukaan mittareiden ja digitaalisen teknologian käyttö ”voi tuoda merkittäviä parannuksia hyötysuhteen tehostamiseen ja myös suurempaa hyötyä maan energiasektorille”. Näin ollen AySA:n vesi- ja viemäröinti-infrastruktuurin muutos ratkaisisi myös energian kulutukseen liittyvän ongelman.

Pablon hanke-ehdotuksen (joulukuussa 2015) tarkoituksena oli käynnistää rohkeasti laajamittainen projekti, joka sisällyttäisi kaikki Buenos Airesin kaupunkialueen (köyhät) ihmiset AySA:n verkoston piiriin. Tällöin verkostoon lisättäisiin 4 miljoonaa ihmistä – eli 1,5 miljoonaa uutta putkiliitäntää – asteittain: Tämä tarkoittaa yhtä uutta kuntaa 45 päivän välein. ”Laajamittaisella” projektilla tarkoitettiin sitä, että verkon asentaminen edellytti 60 metriä syvien reikien kaivamista ja 12,5 kilometrin pituisia tunneleita, joiden halkaisijat olivat jopa 5 metriä! Buenos Airesista tuli innovaatioiden testauskenttä. Mutta miten ja mistä tämä kunnianhimoinen hanke oikein saisi rahoituksensa? Monin eri tavoin ja useista eri lähteistä: korottamalla hintoja, lisäämällä asiakkaita, poistamalla AySa:n Argentiinan taseesta (historiallinen päätös), listaamalla joukkovelkakirjan Lontoon pörssiin (pyydetyn 500 miljoonan sijasta saatiin 2,1 miljardia!).

Pablon mukaan hallituksen ensisijaisena tavoitteena on oltava heidän omat kansalaisensa. Lisäksi Argentiinan kaltaisessa maassa on myös tärkeää olla yhteydessä maailmaan ja oltava sille avoin – vaihtaa ajatuksia, liiketoimintamalleja ja innovatiivisia teknologisia ratkaisuja sekä luoda uusia yksityisiä kumppanuuksia. Hänen mielestään esimerkiksi AIWW-konferenssi (Amsterdamin kansainvälinen vesiviikko) tarjoaa Argentiinalle tärkeän mahdollisuuden osallistua vesimarkkinoille. ”Pidämme Alankomaita ja Amsterdamia johtavina toimijoina kaikissa infrastruktuuriin, kestävyyteen, ilmastonmuutokseen ja veteen liittyvissä asioissa”, hän kommentoi. ”Arvostamme suuresti mahdollisuutta olla mukana tapahtumassa ja hyödyntää sitä myös ideoidemme jakamiseen, muiden kuuntelemiseen ja mahdollisten kumppanuuksien solmimiseen maailmanlaajuisesti.”

"Juuri nyt elämme kiehtovia aikoja. Mahdollisuudet harppauksiin uusien haasteiden parissa ovat suuria. Se on todellinen näytönpaikka niille, jotka ovat halukkaita innovoimaan ja joilla on erittäin suuri sosiaalinen vaikutus. Tätä arvostan eniten. Haluan myös sanoa, että pidän todella Orbian ja Wavinin toimintatavoista. Olen ollut yhteydessä Oribaan/Waviniin Meksikossa sekä Kolumbiassa ja olemme ideoineet yhdessä. Olemme puhuneet infrastruktuurihankkeista, ja mielestäni Orbia/Wavin on tässä mielessä ainutlaatuinen: Sillä on maailmanlaajuiset valmiudet, vahva suhde Latinalaiseen Amerikkaan sekä tärkeitä ja rohkeita innovaatioideoita."

Pablo Bereciartua

Kansallinen vesisuunnitelma – Miltä tulevaisuus näyttää?

Pablolle vastaus on selvä: Ensisijaisena tavoitteena on kuroa umpeen infrastruktuurissa olevia aukkoja. Ero on suurin yhteiskunnan alhaisimmalla tulotasolla eli eksponentiaalisesti kasvavissa hökkelikaupungeissa. Ratkaisujen toimittamiseen ja käyttöönottoon sekä ihmisten saamiseksi palveluiden piiriin on tultava todellisia parannuksia. Pablo korostaa ennen kaikkea seuraavaa: ”Meidän on tehtävä kaupungeistamme parempia. Vastaus globalisaatioon piilee kaupungeissa. Siellä tapahtuvat nykypäivän innovaatiot ja voimme hyödyntää aivan perusasioita, kuten vettä ja viemäröintiä innovoinnin liikkeellepanevana voimana – kehittämään massadataan, algoritmeihin ja valokuituun perustuvia ratkaisuja. Lisäksi voimme pitää viemäröintijärjestelmiä yhteiskunnan terveyspolitiikkaan kuuluvana täydennyksenä ja käyttää esineiden internetiä kansanterveyden seurantaan.”

"Vesi ylläpitää elämää, mutta turvallinen ja puhdas juomavesi määrittelee sivilisaation."

Yhdistyneet Kansakunnat , Kestävän kehityksen tavoite 6

Parempaa elämänlaatua

Ensimmäistä kertaa 75 vuoteen Argentiinan hallitus ryhtyi valtavaan vesi- ja viemäröintihankkeeseen, joka vaikutti ainakin 4 miljoonan ihmisen elämään. Kyseessä oli yksi merkittävimmistä hankkeista koskaan maailmanlaajuisesti. Hanke käynnistyi kesäkuussa 2016 ja joulukuuhun 2019 mennessä se oli edennyt jo 70-prosenttisesti – aivan suunnitelman mukaan. Kuten sanonta kuuluu: Keinot on, jos tahtoa löytyy. Neljän miljoonan ihmisen elämä on muuttunut pysyvästi, sillä vesihanat on nyt vihdoinkin avattu.