Wavinille ympäristöystävälliset kuljetukset pohjoismaissa

4
min read time
2023-06-27 17:20:56


Euroopan johtaviin muovisten vesi- ja viemärijärjestelmien toimittajiin lukeutuva Wavin suhtautuu ympäristöasioihin kunnianhimoisesti. Yritys haluaakin kulkea vihreän siirtymän kärjessä nyt ja tulevaisuudessa. Viimeisin osoitus tästä on kuljetusten hiilidioksidipäästöjen alentaminen.

 

Vihreä ajattelu ei ole mitenkään uusi asia Wavinilla, joka on 65 vuoden ajan ratkonut maailman vesihuoltoon, terveyteen, kaupunkien kestävyyteen ja rakentamiseen liittyviä ongelmia. Siitä huolimatta yrityksen huhtikuun alussa toteuttamaa muutosta voidaan pitää merkittävänä virstanpylväänä.

Wavin siirtyi käyttämään HVO-biodieseliä kuljetuksissaan, jotka aiemmin hoidettiin fossiilisen dieselpolttoaineen voimalla. Muutos pienentää Wavinin maantiekuljetusten hiilidioksidipäästöjä 88 prosenttia.

Uudistus koskee erityisesti Ruotsista ja Tanskasta Norjaan suuntautuvia materiaalikuljetuksia. Siirtymällä HVO-dieseliin Wavin kompensoi sataprosenttisesti norjalaisen Hølandin-tehtaan muovituotannon lopettamisen ympäristövaikutukset. Kuljetusten päästöjen vähentäminen on osa globaalisti toimivan Wavinin työtä hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi.

"Pidämme itseämme edelläkävijöinä alallamme. Frode Laursenin kanssa tekemämme tiivis yhteistyö varmistaa, että niin on myös tulevaisuudessa."

Heidi H. Berthelsen , Wavinin Euroopan-jakelutoimintojen toimitusketjujohtaja

HVO-diesel on ennen kaikkea pohjoismainen ilmiö. Se on tosin melko hintava polttoaine tavanomaiseen dieseliin verrattuna. Wavinilla kuitenkin ajatellaan, että hanke kannattaa ja että asiakkaat arvostavat ympäristöystävällisiä toimia.

– Merkittävintä on, että hiilidioksidipäästöt ajokilometriä kohden ovat peräti 88 prosenttia aiempaa alhaisemmat. Muutoksesta ei aiheudu muita kustannuksia HVO-dieselin hinnan lisäksi, Berthelsen korostaa.

Wavinilla onkin selvä vastaus kysymykseen ympäristöasioita koskevista suunnitelmista. – Pidämme itseämme edelläkävijöinä alallamme. Frode Laursenin kanssa tekemämme tiivis yhteistyö varmistaa, että niin on myös tulevaisuudessa. Meillä on jo konkreettisia suunnitelmia, miten voimme lisätä toimiamme entisestään. Ajat ovat kuitenkin vaikeita, ja meidän on otettava huomioon sekä HVO-dieselin hinta että saatavuus, jotka asettanevat omat haasteensa, Berthelsen toteaa.

Tärkeintä on tarttua toimeen ja testata eri vaihtoehtoja

Tavarakuljetusten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on konkreettinen tulos pitkäkestoisesta työstä, jota on tehty ilmastoystävällisten kuljetusratkaisujen saavuttamiseksi.

Wavin on jo vuosien ajan optimoinut jakelutoimintojaan 17:ssä Euroopan maassa, joissa se toimii. Muun muassa ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja ilmastotoimia painottaneessa prosessissa on nyt päädytty HVO-dieselin testaamiseen pohjoismaiden liikenteessä.

– Meidän täytyy etsiä ratkaisuja kokeilemalla. Prosessissa on selvinnyt, että HVO-dieselin käyttö on tällä hetkellä ehdottomasti paras keino päästöjen pienentämiseen. On kuitenkin vaikea arvioida, onko se sitä edelleen viiden vuoden päästä. Opimme koko ajan lisää ja saamme kokemusta, josta on hyötyä, kun kehitämme ja laajennamme hanketta, kertoo Heidi H. Berthelsen, Wavinin Euroopan-jakelutoimintojen toimitusketjujohtaja.

carousel3_HVO-biodiesel_750x465
 

Muutokset Wavinin maantiekuljetuksissa pienentävät niiden hiilidioksidipäästöjä 88 prosenttia.

carousel1_HVO-biodiesel_750x465

Muutokset Wavinin maantiekuljetuksissa pienentävät niiden hiilidioksidipäästöjä 88 prosenttia.

carousel2_HVO-biodiesel_750x465

Muutokset Wavinin maantiekuljetuksissa pienentävät niiden hiilidioksidipäästöjä 88 prosenttia.

"Uskomme, että parhaat ja tehokkaimmat vihreät kuljetusratkaisut syntyvät läheisessä yhteistyössä"

Frank Wolf-Jürgensen , Frode Laursen A/S:n myyntijohtaja

 

– Meidän on kuljetusyrityksenä mietittävä koko ajan vaihtoehtoisia polttoaineita sekä nykyhetken että tulevaisuuden kannalta. On iso plussa, että myös asiakkaamme haluaa panostaa vihreään siirtymään ja on valmis investoimaan siihen yhdessä meidän kanssamme. Uskomme, että parhaat ja tehokkaimmat vihreät kuljetusratkaisut syntyvät läheisessä yhteistyössä, Frode Laursen A/S:n myyntijohtaja Frank Wolf-Jürgensen summaa.

– Olemme iloisia siitä, että nyt on otettu ensimmäinen askel Wavinin pohjoismaiden kuljetusten vihertämiseksi. Se vaikuttaa myönteisesti yrityksen koko hiilitaseeseen. Jos Wavin haluaa tehdä kuljetuksistaan entistäkin ympäristöystävällisempiä, Frode Laursen on ilman muuta valmis auttamaan vaihtoehtojen kartoituksessa ja dokumentoinnissa, Wolf-Jürgensen vakuuttaa.

Vihreiden visioiden ruokkima monivuotinen yhteistyö

HVO-dieselillä kulkevia kuorma-autoja liikennöi Frode Laursen A/S, joka on jo vuosien ajan ollut Wavinin suosima yhteistyökumppani kuljetusasioissa. Vakiintunut kumppanuus on vuosien saatossa kehittynyt strategiseksi yhteistyöksi, jossa yritykset etsivät ja toteuttavat ympäristöystävällisiä ratkaisuja rinta rinnan

Faktoja HVO-dieselistä

  • HVO on lyhenne sanoista hydrotreated vegetable oil eli vetykäsitelty kasviöljy. Se on täysin kasvipohjainen, uusiutuva dieselpolttoaine, jonka ominaisuudet ovat hyvin samankaltaiset kuin tavanomaisella dieselillä.
  • HVO on toisen sukupolven biodieseliä, jota valmistetaan biojätteestä (esim. teurastamojätteestä) tai palmuöljystä ja palmuöljyn rasvahappotisleestä (PFAD). Frode Laursen A/S:n käyttämä HVO ei sisällä palmuöljyä tai PFAD:tä.
  • HVO-dieselin käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia.
  • Typen oksidipäästöt (NOx) pienenevät jopa 30 prosenttia.

pressefoto_HVO-biodiesel_Heidi-Berthelsen

Heidi H. Berthelsen,  Wavinin Euroopan-jakelutoimintojen toimitusketjujohtaj